top of page

גיליון 28

גיליון 28

גיליון 28 || מרס 2019 "אפשרות של שיחה ". דבר המערכת: אפשרות של שיחה. עמרי ביכובסקי, אילנה רבין/ על הפסוק: "מִכָּל-מְלַמְּדַי הִשְׂכַּלְתִּי: כִּי עֵדְוֺתֶיךָ, שִׂיחָה לִי". אורטל דהן/ תגובה ל"פסיכיאטר יקר, רצינו שתדע: מכתב שכל פסיכיאטר צריך לקבל". הדס סבירסקי/ תשובה לטקסט של איתי עשהאל מהגליון הקודם: הטעות הקשה בישראל. יצחק רבין/ המתח בין החתרנות לחתימה. נעה פרחי/ אהבה העברה וחוק. פז חיט/ עין, מבט: mise en abyme בפסיכואנליזה (טריפטיכון). אורית יושנסקי טרופין/ קריאה, כתיבה ופוליטיקה של הלא מודע. רוסטיק ברשדסקי

bottom of page