top of page
שולחן קריאה.JPG

שולחן קריאה

פרופ' רות רונן

קריאה בסמינר של ז׳אק לאקאן ספר רביעי, La relation d’objet, The Object Relation, 1956-1957.

שולחן הקריאה בטקסט זה החל לא מכבר והוא ימשיך להתקיים במהלך כל השנה הקרובה מדי יום שלישי בשעות 20:30-19:00 במקום תפסן. המבקשים להצטרף לקבוצה זו כבר עתה יפנו לפרופ׳ רות רונן  לטלפון: 0549438158.

 

בנובמבר 2021 ייפתח שולחן קריאה נוסף בסמינר ה-XXIII של ז׳אק לאקאן, Le sinthome, היום והשעה ייקבעו על פי המשתתפים.

 

ההצטרפות לשולחנות הקריאה פתוחה בפני כל מי שמתעניין בהוראה של ז׳אק לאקאן.

המבקשים להירשם יפנו לאחראית על ההרשמה לתכניות, אפרת קפלן, טל. 051-2478859 לקביעת פגישת היכרות מקדימה כתנאי להשתתפות; 

 

רכז תכנית הלימודים לאחר הקבלה: תום מרגלית 054-5345597

bottom of page