התחנה הקלינית
תחנה פסיכואנליטית לנוער
 
 התחנה הקלינית  

התחנה נועדה לתת מענה בטיפול, ייעוץ והדרכה לתופעה של נשירה של בני נוער, תלמידים בגילים 14-18, במישור הפיזי, החברתי או האינטלקטואלי. 

התחנה פתוחה לפניות פרטיות של הורים ובני נוער, או לפניות יזומות על ידי בתי הספר במקרים של משבר בעל מאפיינים של נשירה וניתוק.


צוות התחנה פועל במגמה של היענות מידית ככול הניתן לשם אבחון, ייעוץ וטיפול פרלימינארי. האבחון והטיפול הפרלימינארי כוללים במקרה הצורך מפגשים עם הורים, מורים, ועוד.

 

האחראים בתחנה עומדים בקשר עם מוסדות חינוך במגמה ליצור שתופי פעולה, הכוונה, ייעוץ  והדרכה של אנשי מקצוע שעובדים עם בני נוער. מן האמור לעיל נובע שיחד עם כך שהתחנה הינה כתובת להפניות של מקרים (בני נוער או הוריהם), היא גם שמה לה למטרה לפעול בשותפות עם בתי ספר, בהכשרה ובהכוונה של מורים, בהנחה שהמקרים אשר מתגבשים בסופו של דבר כמקרי "נשירה גלויה" מתחילים את מסלולם ב"נשירה סמויה" אשר ניתנת לזיהוי מוקדם יותר על ידי העוסקים בבית הספר במלאכת ההוראה וההורים.

התחנה פועלת במבנה של מנהל התחנה, שני צוותים קליניים, לכל צוות ישנו האחראי על הצוות, רכזת פניות ושתי מתאמות צוותים. בכל צוות ישנם אלה המופקדים על עריכת אינטייק, הם יהפכו להיות קבועים בקרוב מאוד, ומטפלים שונים שיפגשו עם הפונים על פי מה שמוחלט בדיונים.

מנהל התחנה גבריאל דהאן 

אחראי צוותים קליניים דיאנה ברגובוי, גבריאל דהאן

רכזת פניות אפרת קפלן

מתאמות צוותים אורטל דהן, טלי עדן

צור קשר

אנגל 6, תל אביב-יפו | 058-5797888 |  makom.tafsan@gmail.com |

  • Facebook
  • YouTube
תפס"ן