top of page
הוצאת תפס"ן
הוצאת ספרים ומחברות

הוצאת תפס"ן הינה הוצאת ספרים ומחברות המהווה חלק מהפעילות הענפה של התחנה הפסיכואנליטית לנוער. ההוצאה שמה לה למטרה להרחיב את המאמץ לבסס את הפסיכואנליזה על יסודה של העברית.

ההוצאה תפעל בשלושה שדות ובמה שקושר ביניהם:

1. שדה הפסיכואנליזה

2. שדה החינוך

3. הוצאה לאור של כתבים של בני נוער

במסגרת ההוצאה פועלות 3 סדרות:

 

 

 

 

 

 

 

במסגרתה יוצא לאור כתב העת 'זמן תפס"ן' על פרסומיו העיתיים השונים.

לוגו סדרת זמן.jpg

במסגרתה יוצאים לאור ספרי ההוצאה.

לוגו סדרת מקום.jpg

סדרת מחברות תפס"ן, שהצטרפה להוצאה לאור של כתב העת המקוון זמן תפס״ן, תחת הוצאת תפס״ן, היא חלק משלים ונדרש לעבודה בתפס"ן. ייחודה של סדרה זו היא בהוצאתן לאור של מחברות - כמו אלו של התלמיד, המלוות אותו בלימודיו, מחברות שנכתבות בתוך חדרי העבודה השונים (והניידים) של תפס"ן.

 סדרת מחברות 
סדרת מחברות

גוף האהבה בכל יום | גבריאל דהאן

 

"המגיפה של הימים האלה מעלה אל פני השטח, אל רשות הרבים, את מה שברגיל פועם ומתפרץ אצל האחד-אחד דבר יום ביומו, בכל יום. המהומה שמתרחשת עתה הינה רק רמז לשאון הנורא שיכול היה להישמע ברחבי היקום, מסוף העולם ועד סופו, לו ההיתקלות בממשי של כל אחד ואחד ביום-יום, בימי חול כבימי חולי-רע, הייתה משמיעה קול שאוזנינו יכולות היו לשמוע."

גוף האהבה בכל יום הינו קריאה בסוגיית הגוף של ההוויהמדברת. אל תוך השיח החברתי של ימי המגיפה הוויראלית פלשו בעוז מילים כמו: סגר, בידוד, מגע, הדבקה, ריחוק - מילים שנוגעות בשאלת הגוף והמגע. מבלי משים תומכת המגיפה הוויראלית בהתגברותן של "מגיפות חברתיות" מפושטות זה מכבר, המגיפה הווירטואלית והמגיפה הוורבלית, שאף להן עניין עז לא פחות בסוגיית הגוף כדי לטלטל את יחסיה של ההוויהמדברת עם גוף זה.

מחיר: 90 ש"ח 

Love-in-days-of-corona-FrontCover.jpg
סדרת מקום
 סדרת מקום 

הסימפטום הסורר | עמרי ביכובסקי

 

ספר הביכורים של עמרי ביקובסקי והראשון מסדרת מקום של הוצאת תפס"ן, עוסק בשאלה שמעסיקה כל אדם, ובוודאי כל מטפל: האם ועד כמה אפשר "להיכנס לראשו" של אדם אחר – יהיה הוא אהוב, בן משפחה, או מטופל – כדי להבין את המתחולל בנפשו.

הכתיבה הקולחת, המבוססת על תערובת של פואטיקה ושכל ישר, מייעדת ספר זה לכל קורא מתעניין ולא רק לאנשי מקצוע.

מחיר: 98 ש"ח 

לרכישה צרו קשר: makom.tafsan@gmail.com

כריכה כתמונה 1.jpg
bottom of page