top of page

גליון 7

גליון 7

האקט של האמן, האקט של המורה || דבר המערכת: אם ציפור היתה מציירת האם לא היה זה על ידי השלת נוצותיה?/ עמרי ביכובסקי, אילנה רבין | ציר המשחק וציר הסיפור/ יוסי יזרעאלי | וונדליזם/ צוקי גבריאן | האמן והמורה: הזמן האחיד והזמן הסינגולרי/ גבריאל דהאן | מוזות כמוסד קליני/ ליטל וסרמן, ורד ניצני | טמפורליזציה בהעברה/ עמרי ביכובסקי | דיוקן האמן כאיש צעיר/ רויטל יצחקי | שיר/ מירי רנדל הבר | תגובה לגליון 6/ זיו נוימן

bottom of page