top of page

עבודה עם צוותים חינוכיים 

התערבות בעיתות משבר בית ספרי

בכל מקרה משברי ייחודי, יקום צוות תפסני שייבחן את דרכי ההתערבות ויגבש הצעה ספציפית

הדרכת קב"סים

מפגשי הדרכה צוותיים הכוללים דיון במקרים התייעצות והכוונה

הדרכת מורים

מפגשים פרטניים\קבוצתיים עם מורים\מחנכים בדגש על התמקמות המורה והתמודדותו עם הקשיים בעבודה מיועד למורים המעוניינים בקיומו של פורום שיהווה פלטפורמה לדיבור אודות פעולתם בכיתה והתקלותם בקשיים שבעבודתם. במפגשי ההדרכה ניתן יהיה לדון באופן מפורט באירועים בכיתה, בתלמידים ספציפיים ובהתרחשויות כיתתיות ולבחון יחד את תגובת והתמקמות המורה ולגבש כיווני פעולה עתידיים. דיבור מעין זה הופך ליותר ויותר נחוץ ככל שתפקידו של המורה, שבבסיסו אוחז זיקה אל הבלתי אפשרי, הולך ומאבד מאחיזתו במערכת החינוך. ככל שתפקיד המורה מטשטש כך העומס עליו גובר. על כן תפקיד ההדרכה התפסנית הוא בין היתר להשיב את המורה לתפקידו המקורי.

גרעין תפסני

הקמת צוות משותף בבית הספר יחד עם תפס"ן לטיפול נרחב בתופעת הנשירה

bottom of page