top of page

השתלמוית מורים

  1. מפגשים פרטניים\קבוצתיים עם מורים\מחנכים בדגש על התמקמות המורה והתמודדותו עם הקשיים בעבודה מיועד למורים המעוניינים בקיומו של פורום שיהווה פלטפורמה לדיבור אודות פעולתם בכית והתקלותם בקשיים שבעבודתם. במפגשי ההדרכה ניתן יהיה לדון באופן מפורט באירועים בכיתה, בתלמידים ספציפיים ובהתרחשויות כיתתיות ולבחון יחד את תגובת והתמקמות המורה ולגבש כיווני פעולה עתידיים. דיבור מעין זה הופך ליותר ויותר נחוץ ככל שתפקידו של המורה, שבבסיסו אוחז זיקה אל הבלתי אפשרי, הולך ומאבד מאחיזתו במערכת החינוך. ככל שתפקיד המורה מטשטש כך העומס עליו גובר. 

בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_1.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_2.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_3.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_4.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_5.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_6.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_7.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_8.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_9.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_10.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_11.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_12.jpg
בדרך חזרה לאפשרות של מורה 3_13.jpg
bottom of page