top of page
20170623_141155.jpg
שיעורים פרטיים בתפס"ן
תחנה פסיכואנליטית לנוער
שיעורים פרטיים בתפס"ן

"השיעורים הפרטיים" הוקמו בפרוץ מגפת הקורונה, בזמן שהתלמידים למדו בבית דרך הזום, עבור בני הנוער אשר נשרו מהלימודים מול המסך.

בעידן הלמידה מרחוק, עידן בו נמנעים ממגע חברתי, ממפגשים בנוכחות גוף, ניכרת הנשירה הסמויה והנשירה הגלויה מהלימודים ובנפשם של בני הנוער.

השיעורים הפרטיים נותנים מענה הן לקושי הסינגולרי של כל אחד ואחד באופן לימודו ולהשלמת הפערים שנוצרו והן למפגש החברתי, למפגש עם המורה, לדיבור סינגולרי בין התלמיד למורה, ונשענים על האוריינטציה הפסיכואנליטית של תפס"ן.  

הלימוד עם המורה בתפס"ן הנו בעל תו ייחודי המשלב גם דיבור ומפגש עם התלמיד, עם בית הספר ועם ההורה אל מול ההתמודדות הסינגולרית של כל אחד ואחד בימינו אלו.

השיעורים הפרטיים פתוחים לפניות פרטיות של הורים ובני נוער המעוניינים להגיע לשיעורים באוריינטציה התפסנית, וגם לפניות של מורים המעוניינים לכוון את תלמידיהם במקרים של זיהוי של נשירה סמויה בלימודים.  

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות או אחד על אחד.

 

מחיר לשיעור פרטי: 100 שח עבור עמותת תפס"ן

אחראית על השיעורים הפרטיים: רות בנג'ו

טלפון לפניות: 0525736802

bottom of page