20170623_141155.jpg
שיעורים פרטיים בתפס"ן
תחנה פסיכואנליטית לנוער
שיעורים פרטיים בתפס"ן

"השיעורים הפרטיים" הוקמו בפרוץ מגפת הקורונה, בזמן שהתלמידים למדו בבית דרך הזום, עבור בני הנוער אשר נשרו מהלימודים מול המסך.

השיעורים הפרטיים נותנים מענה הן לקושי הסינגולרי של כל אחד ואחד באופן לימודו ולהשלמת הפערים שנוצרו והן למפגש החברתי, למפגש עם המורה, לדיבור סינגולרי בין התלמיד למורה, ונשענים על האוריינטציה הפסיכואנליטית של תפס"ן.  

הלימוד עם המורה בתפס"ן הנו בעל תו ייחודי המשלב גם דיבור ומפגש עם התלמיד, עם בית הספר ועם ההורה אל מול ההתמודדות הסינגולרית של כל אחד ואחד עם לימודו.

השיעורים הפרטיים פתוחים לפניות פרטיות של הורים ובני נוער המעוניינים להגיע לשיעורים באוריינטציה התפסנית, וגם לפניות של מורים המעוניינים לכוון את תלמידיהם במקרים של זיהוי של קושי או נשירה סמויה בלימודים.  

המפגשים מתקיימים במתכונת של קבוצות קטנות או אחד על אחד.

 

מחיר לשיעור פרטי: 50 שח עבור עמותת תפס"ן

אחראית על השיעורים הפרטיים: רות בנג'ו

טלפון לפניות: 0525736802