top of page
%2525D7%252594%2525D7%252591%2525D7%2525

במאמרו משנת 1937 Analysis Terminable and Interminable, אומר פרויד את הדבר הבא:

״נראה שאנליזה היא השלישית מבין אותן פרופסיות בלתי אפשריות אשר בהן אנו יכולים מראש להיות בטוחים בכך שנשיג תוצאות בלתי מספקות. שתי האחרות שידועות זמן רב יותר הן החינוך והשלטון״.

אל ציטוט זה נוכל לצרף ציטוט מתוך הסמינר ה- XVII ההפכי של הפסיכואנליזה שבו ז'אק לאקאן מכנה "פרופסיות" אלה בשם "אופרציות" וכך הוא אומר:

״אופרציות אלה מעלות את השאלה באשר למה שהיא האמת שלהן, כלומר כיצד נוצרות אופרציות אלה שאינן מוגדרות בממשי אלא בכך שהן אינן יכולות, כאשר ניגשים אליהן, להיות מנוסחות אלא אך ורק כבלתי- אפשריות. זה ברור שהניסוח המלא שלהן כבלתי-אפשריות הנו בדיוק מה שנותן לנו את הסיכון/סיכוי שהממשי שלהן יפרוץ ברעש״.

על גבי ההבחנות הללו של פרויד ולאקאן ביחס לאומנויות של הבלתי-אפשרי שהינן האומנויות המובהקות החברתיות, תבחן סדרת השיעורים הללו את האפשרות להשמיע קול באמצעות הפסיכואנליזה בפרקטיקות שונות ובראשן ההוראה והחינוך, הניהול, המשפט, השלטון והפוליטיקה, הטיפול, העו״ס וכן הלאה, כפי שהן באות לידי ביטוי בפוליטיקה, קרי בפוליס. מדובר בשימוש בפסיכואנליזה, Anwendung, ולא ביישום, Verwendung, על גבי עקרונות אשר ניתן לגזור מתוך הפסיכואנליזה ביחס לכל מה שיבחין בין הטכניקות לבין מיני הפרקסיס.

מדובר במהלך של ״לצאת לקראת..״, לצאת מן החסות של ארבע קירות חדר העבודה של הפסיכואנליטיקאי אל המקומות של הפרקטיקות האחרות לקראת אפשרות של מפגש עם האחר אשר למעשה ממנו מגיע הממשי אל הדיסקורס של הפסיכואנליטיקאי.

*סדרת המפגשים תישען על עדויות המשגות ותיאורי מקרים הן מתוך שדה החינוך וההוראה והן מתוך שדות פעולה אחרים על פי פעולתם של הנרשמים לתכנית.

*יתקיימו 16 מפגשים בתאריכים שלהלן, בימי רביעי בשעות 20:00-18:30

*התכנית מיועדת לאנשי מקצוע מן התחומים שפורטו לעיל ואשר מגלים עניין בהמשגה ובעקרונות של הפסיכואנליזה עבור הפרקטיקות שלהם, ההוראה, הניהול, האמנות, הטיפול, הרפואה, מדעי הרוח והחברה.

*מרכזי התכנית: אפרת קפלן, ליטל וסרמן, תום מרגלית, זהבה יוריה, אסף מנור, רות בנג׳ו, דיטה סלמן, גבריאל דהאן.

תוכנית הלימוד של הקליניקה של ההוראה והבלתי-אפשרי לשנת תשפ״ב 2022-2021

תאריכים:

שנת 2021: 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12, 29/12,

שנת 2022: 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2. 

המבקשים להירשם לתכנית יפנו לאחראית על ההרשמה לתכניות, אפרת קפלן, טל. 051-2478859 לקביעת פגישת היכרות מקדימה כתנאי להשתתפות; 

 

רכז תכנית הלימודים לאחר הקבלה: תום מרגלית 054-5345597

bottom of page