top of page

גיליון 25

גיליון 25

נימה לבנה || דבר המערכת: נימה לבנה . עמרי ביכובסקי, אילנה רבין./ המסירה, ירושה ארכאית או דיסקורס? שרה אביטבול./ משה והמונותיאיזם – האמת כמיתוס. רות רונן./ פרדוקס ההעברה. ברנאר סיינהאב. / מכתב מתלמיד אנונימי לטופס התנהגות בית ספרי מטעם משרד החינוך. רות בנג'ו. / אם המתבגרים הם העתיד שלנו אזי איזו מסירה? פיליפ להקאדה./ מקום למורה – הערות על מעשה ההוראה והלמידה. מילי אפשטיין-ינאי.

bottom of page