top of page

גיליון 31

גיליון 31

גיליון 31 || ינואר 2020. ״הוצאה לאור״ דבר המערכת: עמרי ביכובסקי, אילנה רבין/ לכבוד הוצאה לאור. אפרת קפלן/ חאג' מטופח קפוצ'ון צחור וכתם חריונים. חובב רשלבך/ על שם השפה. מרחב ישורון/ הוצאה לאור(ג). גבריאל דהאן/ יוצא אל הכלל. עמרי ביכובסקי/ ערכים שפה ושובבות. דוד כהן

bottom of page