top of page

גליון 14

גליון 14

מוצא מההתבגרות || דבר המערכת: מוצא מההתבגרות/ עמרי ביכובסקי | האם יש מוצא אחר מההתבגרות מאשר זה של האני העליון?/ אלכסנדר סטבנס | סיפור בתמונות/ תמר (בת 7) | דיבורם וגופם של מורים/ מוניב סבית | הפרעה במקום תפסן/ מיכל הרמן | דברים שנישאו בערב: הפרעה במקום תפסן/ עמרי ביכובסקי | הפרעה במקום תפסן/ אורנה קסטל | מילונשירה/ עמרי ביכובסקי

bottom of page