top of page

גליון 19

גליון 19

הגיליון העשרים || דבר המערכת: הגליון העשרים/ עמרי ביכובסקי, אילנה רבין | עמידת ראש/ סיגלית לנדאו | ספת חוף/ גבריאל דהאן | באחד מאותם רחובות/ רות בנג'ו | הפרעה במקום תפס"ן/ מיכל הרמן | שוטטות עם נפשי/ הדס סבירסקי | ארבעה ציורים/ רותי בן יעקב | התך/ אורנה קסטל | קולאז' קריקטורות/ ניר דור | מהטראגי אל האטופי/ חגית אלדמע | ואהבת לרעך כמוך - בין החוק והאהבה/ אפרת קפלן

bottom of page