גליון 21

עם החור אני || דבר המערכת: מפגש של חור ומקום, אגב אורחא. עמרי ביכובסקי, אילנה רבין, אורנה קסטל./ ערב לכבוד הספר: אמא-חור-אני. אורנה קסטל./ מלים לאורנה: מצאת חניה? חגית אלדמע./ אורנה קסטל - אמא-חור-אני. אבי גורן בר./ על חוויית הקריאה בספר אמא-חור-אני. רות גולן./ סמואל נמירובסקי./ בעקבות אמא-חור-אני לאורנה קסטל. גבריאל דהאן.

צור קשר

אנגל 6, תל אביב-יפו | 058-5797888 |  makom.tafsan@gmail.com |

  • Facebook
  • YouTube
תפס"ן