top of page

גליון 22

גליון 22

מפגש || המפגש שלנו במהדורה דו-לשונית זאת של ״זמן תפסן״ הוא עם הדבר הזה, שהינו לכאורה פשוט, זה שבלשון ה-״קומוניקציה״ אנו מכנים ״מפגש״ – והוא רווח במקומותינו ונמצא בשימוש תדיר כל כך, שהחגיגיות, הסוד וההבטחה שבו חומקים שוב ושוב מבלי שניתן על כך את הדעת. לעיתים, כשמשהו פוסק מלחמוק, פוגשים את ממד ההיתקלות החבוי בלב ליבו של המפגש.
גליון 22 – "מפגש" – דן בסוגיה זו, כפי שראוי לה, דרך מפגש אחד שאפשר והתרחש, כאשר חברי תפס"ן התארחו בכפר ראמה. דיון זה מואר באורם של מאמר מלומד, מפרי עטו של מוניב סבית, הדן במושג ה"נפש" בתרבות הערבית, ובעדות של עדנן חוב אללה שארח את לאקאן בביקור שערך בלבנון. 

מחיר הגליון 50 ₪. לרכישה לחץ כאן
bottom of page