top of page

גליון 23

גליון 23

בחזרה לאפשרות של מורה || דבר המערכת: בחזרה לאפשרות של מורה. עמרי ביכובסקי, אילנה רבין./ בדרך חזרה לאפשרות של מורה. גבריאל דהאן. في طريق العودة لتكون معلمًا. جبريئيل دهان. / איווי ללמד וארוטיקה. עמרי ביכובסקי. / שופט מנשק את ידו של המורה המואשם. מוניב סבית. قاض يقبل يد معلم متهم. منيب سبيت. / קול קורא סמינר תפס"ן. גבריאל דהאן. / דברים בעקבות תכנית העבודה לסמינר תפס"ן לשנת 2017-18 ולקראתה. יונתן לוין. / מחברות כיתה. מחברת 1: הציווי שהפך לאיווי. מחברת 2: חתימת החוזה. מחברת 3: אני לא יכול. רות בנג'ו./ 

bottom of page