top of page

גליון 24

גליון 24

מסירה  || דבר המערכת: מסירה ללא כחל ושרק . עמרי ביכובסקי, אילנה רבין./ לזכרו של אליעזר מרכוס. גבריאל דהאן. / עדות על מסירה. עמרי ביכובסקי./ המרד נגד האב. עדנאן חוב אללה./ סוף מעשה בקריעה תחילה. זיו רובינשטיין./ היתקלות, מסירה. הדס סבירסקי./ בן סורר ומורה. אורטל דהן./ על יצרים ויצירות. בעקבות יום העיון "אל תשכחי אותי". זיו רובינשטיין./ קטע ממכתב לחברי תפס"ן. ז'ראר אמיאל./

bottom of page