top of page

גליון 5

גליון 5

Keep It Open || דבר המערכת: Keep It Open/ עמרי ביכובסקי, אילנה רבין | למה נשירה/ גבריאל דהאן | לאן עפים הברווזים כשהאגם קפוא?/ רויטל יצחקי | על מה  שבין נשירה ואחיזה (בה)/ חגית אלדמע | "צריך להחזיק את עצמך"/ הדס סבירסקי | מיהו ההמון הנעלם ואיפה יושב  הקיסר?/ אמיר קלוגמן | בדיוק בנקודה הנוגעת אליך.../ עמרי ביכובסקי

bottom of page