top of page

3 גליון

3 גליון

במת התאטרון ובני הנוער || דבר המערכת: במת התאטרון ובני הנוער/ עמרי ביכובסקי, אילנה רבין | שורת מצב: כל אולי שלך הוא לא/ יותם דרור | מה יכולה  להיות במת התאטרון עבור בני נוער/ עמרי ביכובסקי | "יש משהו שמרשים לדבר קצת מעבר" ראיון עם בל אשר ואופק שור על המחזה "משוגעת(?)" | על הראיון עם מעלות המחזה משוגעת(?)/ זיו רובינשטיין | התייחסות לראיון עם הנערות שהפיקו את  המחזה "משוגעת(?)"/ שרי אדלשטיין | תאטרון זירה לסובייקטיביזציה/ אברהם עוז 

bottom of page