top of page
פעילויות ייחודיות
 סרטים | יום עיון | אחר
 סרטים 

בעקבות יום עיון שהתקיים סביב הסרט "יום החצאית", יתקיימו סדרה של הקרנות של סרטים להוראה ולחינוך של בני נוער, במתכונת של ערבים פתוחים לקהל הרחב, שיהוו בסיס לשיח על אודות מה שמעסיק בני נוער בישראל בכלל ובמערכת החינוך בפרט.

בשנה הקרובה תתקיים סדרה של חמישה מפגשים בהם יוקרנו חמישה סרטים בסינמטק תל-אביב בשיתוף עם האקדמיה לקולנוע.

 יום עיון 

יום העיון הקרוב יעסוק בסוגייה של בית הספר כקהילה עבור הנוער. יום העיון צפוי להתקיים בינואר 2018.

עד כה התקיימו שלשה ימי עיון, שניים מתוכם ארחו את ד"ר אלכסנדר סטבנס שהינו הרפרנט הקליני של תפס"ן.

אחר
 פעילויות מיוחדות 

ערבי שיח: אנו מארגנים ערבי שיח פתוחים לקהל הרחב ולמוזמנים במגוון של נושאים, שלכאורה אינם בציר המרכזי של עבודת התחנה.

עד כה התקיימו ארבעה ערבים מיוחדים: ערבי שיח סביב עבודות מחקר; ערב על פדגוגיה פרפורמטיבית ועל פרפורמנס. ערב עם שחקן תיאטרון במחזה "עשר קופסאות הגפרורים ליאנוש קורצ׳אק"; ערב עם רקדן מלווה בשיח. ​תחת כותרת דומה מתוכננת סידרת מפגשים בנושא פסיכואנליזה וספרות.

 

לתיאום ערב שיח: ד"ר חגית אלדמע

בני נוער למען בני נוער​: פעילויות על בסיס הצעות שונות של בני נוער למען בני נוער: 

עבודות אמנות מקוריות של בני נוער באמנות, הפלסטית, בתיאטרון, במחול, מקום תפס״ן מציע עצמו ליוזמות בתחומים אלה של בני נוער;

  • דיונים בנושאים המעסיקים בני נוער בחברה הישראלי: בחקיקה ובפוליטיקה, בחינוך, בזירה העירונית, בשאלות של אהבה וידידות, בחיים החברתיים, בשאלות לקראת לשירות הצבאי, וכן הלאה;

  • ההצעות יזכו להתייחסות של תפס״ן ויהוו בסיס לאירועים ביוזמת בני הנוער.

תרומת האמנית סיגלית לנדאו לעמותת תפס"ן

אובייקט זה מנסה ללכוד משהו מתפקידו של זה העומד על הסף ומנסה לשמור על אלו הרוצים-לקפוץ אל פי תהום. שעון החול הוא אינסטרומנט עתיק למדידת זמן ויש לו זיקה אל הזמן של הגוף, ועל כן הופיע באומנות כדימוי למוות, אלא שהפעם שעון החול אינו מוחזק בידו של מלאך המוות אלא הוא מוצב בתוך מגדל שמירה, כלומר בידי התפסן. למגדל זה מובנה להתהפכות, למחזוריות ולמיחזור הזמן לכדי רצף, על כן הוא מופקד בידיו של מי שאינו פוחד מהמפולת המתחוללת בתא השמירה ומסופת האפר המאיימת לקבור את מי שמופקד על עמדת השמירה. העבודה שנעשתה כחלק מסדרה של 50 העתקים, עשויה ברזל, חול וזכוכית מנופחת. (סיגלית לנדאו, 2015)

bottom of page